AIRMAR B258 50/200KHZ 1KW Thru-Hull

AIRMAR B258 50/200KHZ 1KW Thru-Hull

MAXIMUM DEPTH RANGE:50khz 約647M
200khz 約294M